Par Daugavu

Daugava sākas Valdaja augstienē Krievijā, tā ir 1018 vai 1005 km gara. Upes garums dažādos avotos norādīts dažāds, kā arī tas reizēm mainās, piemēram uzceļot elektrostaciju un iztaisnojot līkumus. Daugava tek caur Krieviju kur viņa saucas За́падная Двина́ 325km, Caur Baltkrieviju kur viņa saucas Заходняя Дзвіна 328km, un caur Latviju 365km. Daugava ietek Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī (57°03'43.0"N 24°01'33.0"E). Daugavas izteka atrodas Valdaja augstienē, pēc dažādiem avotiem par Daugavas izteku tiek uzskatīts:

Ohvata ezers (56°44′10″N 32°18′20″E)

Korjakino ezers (56°51'18.4"N 32°32'28.4"E)

Korjakino purvā (56°52'10" N 32°32'2"E)